Blikkfjell 3

Bya 147,4 kvm - Bra 104,8 kvm - Oppstue 31,3 kvm

Utskrift